search
Sök
menu
Meny

Rutiner vid sjukanmälan på Torps skola

Sjukanmäl via Vklass eller telefon  036-10 28 00.

De elever som har omsorg innan skoldagen börjar anmäler direkt till respektive fritidshemsavdelning.