search
Sök
menu
Meny

Om Vätterslundsskolan

Vi har ett mycket väl fungerande samarbete på skolan där vi tar tillvara  på personalens olika kompetenser.

På skolan går det ca. 110 elever.

Utomhusmiljön har naturliga förutsättningar som stimulerar till lek och kreativitet.

På vår skola strävar vi efter att det ska vara meningsfullt, roligt och utmanande. Här möts olika erfarenheter och kunskaper i ett tryggt och tillåtande klimat. Olika är bra!

Det finns en medveten strävan efter att barnen tillägnar sig goda baskunskaper, demokratiska värderingar, samarbetsförmåga och självständigt tänkande.

Vi värnar om att ha ett gott och nära samarbete med föräldrarna vilket ger oss goda förutsättningar att nå våra mål.