search
Sök
menu
Meny
Sök

Mentorer i våldsprevention (MVP)

Utbildningsprogrammet Mentorer i våldsprevention vill förebygga genusrelaterat våld och kränkningar genom att uppmana elever att agera som förebilder.

För att förebygga våld behövs ett långsiktigt arbete, som riktar sig till en bred målgrupp. Därför arbetar utbildningsförvaltningen med utbildningsprogrammet Mentorer i våldsprevention (MVP). 

MVP handlar om att förebygga genusrelaterat våld och kränkningar genom att uppmana eleverna att på olika sätt agera som förebild, vara aktiva åskådare och inte låta våldshandlingar från sina skolkamrater passera.

De övergripande målen med MVP är att öka medvetenheten om våld, utmana eleverna att tänka självständigt och kritiskt, öppna för dialog och skapa reflekterande samtal, samt att uppmuntra till ledarskap – att våga lägga sig i och inspirera andra till att våga göra det.

Bakom programmet står Män för jämställdhet, Unizon och våldspreventivt Centrum. Projektet är finansierat av Arvsfonden.

Jönköpings kommun kan ge stöttning vid implementeringen av programmet i samarbete med Kvinno- & tjejjouren, Jönköping.