search
Sök
menu
Meny

Skolbibliotek

Två flickor i 15-årsåldern samtalar vid ett bord. I bakgrunden bokhyllor med böcker.

I Jönköpings kommun strävar vi mot att utveckla skolbiblioteken till att bli en naturlig del av skolans verksamhet och en pedagogisk resurs i alla ämnen.

Ett skolbibliotek bemannat med kompetent personal är en tillgång för alla ämnen, och bidrar till elevernas måluppfyllelse. Den pedagogiska verksamheten i skolbiblioteket har stor betydelse för elevernas lust och förmåga att läsa och lära.

Skolbiblioteken – en resurs för undervisning och lärande

Skolbibliotek finns på alla grund- och gymnasieskolor i kommunen. Som utgångspunkt för det pedagogiska arbetet i skolbiblioteken finns en kommunal plan som omfattar både folk- och skolbiblioteken. Av biblioteksplanen framgår det att skolbiblioteken ska vara en pedagogisk funktion som bidrar till måluppfyllelse. Genom olika redskap och metoder ska skolbiblioteket främja läslust, läsförmåga samt förmåga att söka, använda och kritiskt granska information och it ska användas som pedagogiskt verktyg.

Utveckling av skolbiblioteksverksamheten sker med utgångspunkt i ett vidgat text- och mediebegrepp. Med hjälp av nya medier samt samverkan och nytänkande hos personalen blir skolbiblioteken en pedagogisk resurs med en framträdande roll i undervisning och kunskapsproduktion.

Kommunens skolbibliotekssamordnare har till uppgift att stödja skolbibliotekens utveckling genom samordning, handledning, utvecklingsprojekt, nätverk och kompetensutveckling.

Kontakt

Linda Fogelström
Bibliotekarie

Joanna Snälls
Utvecklingsledare