search
Sök
menu
Meny

Kvalitetssäkring av skolskjutsarna

I Jönköpings kommun används en modell för skolskjuts-verksamheten, där man utgår från en helhetssyn. Nyckelord är trafiksäkerhet och miljö.

Elevernas säkerhet prioriteras, och genom olika intressenters kunskaper och erfarenheter utvecklas modellen hela tiden. Strategier är utarbetade från fem områden - elever, förare, fordon, transporternas genomförande samt den fysiska miljön.

Elever

Vid varje läsårsstart genomförs en utbildning för eleverna i trafiksäkerhet. Utbildningen ska skapa motivation och insikt samt lära eleverna om första hjälpen.

Eleverna genomför praktiska utrymningsövningar av bussarna. Bussföraren ansvarar för övningarna, och instruerar också om hur säkerhetsutrustningen fungerar. Alla skolor i Jönköpings kommun har skrivit en handlingsplan för trafiksäkerhetsarbetet med syfte att barn, föräldrar och personal ska bli mer uppmärksamma på beteendet i trafiken.

Förare

Skolskjutschaufförerna får kontinuerlig utbildning som omfattar bland annat första hjälpen, brand i buss samt halkkörning. De förare som kör särskoleelever får utbildning i handikappkunskap. Praktiska utrymningsövningar med rullstolar genomförs också. Samtliga förare har en handlingsplan i skolbussen i händelse av olycka.

Fordon

Varje år genomförs med hjälp av polisen en extra besiktning. Detta gäller de ordinarie fordon som kör skolskjutsarna.
Säkerhetsbälten finns på alla platser i skolbussarna och det är obligatoriskt för eleverna att använda dem.
Fordonets bromsar kontrolleras minst två gånger per år av ASB eller ackrediterad verkstad.
Däcken ska vara av god miljöklass och med högre mönsterdjup än lagen anger.
Alla fordon ska vara utrustade med mobiltelefon, brandsläckare, reflexväst, handlampa och förbandsutrustning.
Samtliga fordon är utrustade med alkolås, som kontrolleras varje år.

Transporternas genomförande

Transporterna ska utföras på ett sådant sätt att kraven på en hög trafiksäkerhet tillgodoses. Hämtning och lämning av skolbarn får bara göras på godkända platser.

Den fysiska miljön

En flyttbar skolbusshållplats har tagits fram som används på ett antal på- och avstigningsplatser i kommunen. Den kan enkelt flyttas och ger eleverna en säkrare plats att invänta bussen på.

I Jönköpings kommun arbetar skolorna medvetet med trafikfrågor, där även skolskjutsarna ingår. Som grund ligger projektet TMS (Trafik- och miljömedveten skola) som riktar sig till elever och skolpersonal i Jönköpings kommun där det övergripande målet är att trafiksäkerhetsfrågorna ska bli en del av skolornas ordinarie verksamhet

Kontakt

Planeringsledare
Tfn 036-10 29 90

Planeringssekreterare
Tfn 036-10 67 84