search
Sök
menu
Meny
Sök

Särskild skolskjuts

Två pojkar som väntar vid en busskur, vid en landsväg.

Här finns information om kostnadsfri särskild skolskjuts som alla elever i grundsär- och gymnasiesärskola och elever i särskild verksamhet har rätt till.

Inför varje nytt läsår gör du en ansökan om särskild skolskjuts för ditt barn.

I första hand ordnas skolskjuts genom skolkort för kollektivtrafik. Om kollektivtrafiken inte finns tillgänglig, eller av något skäl inte kan användas, ordnar kommunen skolskjuts genom särskilt upphandlad skolskjuts (skolbuss eller taxi).

Det är dags att ansöka om särskild skolskjuts till läsåret 2022-2023

Du ansöker vi e-tjänsten Ansökan om skolskjuts. Om ansökan kommer in senare än 13 mars kan inte skolskjuts garanteras till skolstarten.

Cirka 2 veckor innan skolstart kan du se tilldelat fordon och reseschema i Skolskjutsportalen.

Om du behöver skolskjuts till innevarande läsår (2021-2022), kontakta planeringssekreterare för särskild skolskjuts, 036- 10 67 84.

Ansökan om särskild skolskjuts

Du ansöker via kommunens e-tjänst med Mobilt BankID eller e-legitimation, alternativt via blankett som du får genom kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.  Inför nytt läsår ska alltid en ny ansökan göras.

Söker du om särskild skolskjuts för första gången kommer du att få mer information i samband med inskrivningssamtal för ditt barn till särskola eller särskild verksamhet.

Ansök om skolskjuts via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Skolskjuts vid val av annan skola

Om du väljer en annan skola än den som kommunen tilldelat ditt barn, är det inte självklart att få skolskjuts. Skolskjuts kan endast erbjudas om eleven haft rätt till skolskjuts till sin anvisade skola och kostnaden för kommunen inte blir högre för resa till den valda skolan.

Skolskjuts beviljas inte för elever som valt skola i en annan kommun.

Skolskjuts vid växelvis boende

Du kan ansöka om skolskjuts vid växelvis boende om följande krav är uppfyllda:

 • eleven och båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Jönköpings kommun
 • eleven bor halva tiden hos båda vårdnadshavarna
 • vårdnadshavarna har gemensam vårdnad om eleven
 • skolan ligger inom Jönköpings kommun

En ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras inför varje nytt läsår och skickas in till utbildningsförvaltningen som gör en prövning av ärendet. Du ansöker om skolskjuts via e-tjänst. Om du inte har tillgång till Mobilt BankID eller e-legitimation kan du få en blankett genom kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Ansök om skolskjuts här Länk till annan webbplats.

Anmälan av tillfällig förändring som påverkar elevens skolskjuts

Du som vårdnadshavare ansvarar för att anmäla förändringar som påverkar elevens skolskjuts. Vid tillfällig förändring, t.ex. om eleven inte ska åka med skolbuss eller taxi på avtalad tid, kontaktar vårdnadshavare transportören direkt:

 • Smålandsbussen, tfn 036-39 29 61
 • ÖstSmå, tfn 036-432 11
 • Kimmehed, tfn 036-12 33 36
 • Taxi, tfn 036-34 40 03

Förändringar under läsåret, t.ex. gällande elevens schema, flytt, byte av skola, längre frånvaro eller om skolskjutsen ska upphöra helt anmäls via meddelade i Skolskjutsportalen.

Resor till korttidsboende och/eller hemfritids

I Jönköpings kommun likställer vi korttidsboenden med hemmet. Det innebär att en elev kan få skolskjuts till och från skola och korttidsboendet. En anmälan om korttidsresor ska göras i god tid till utbildningsförvaltningen och ett schema ska bifogas för att resor ska kunna bokas.

Anmälan görs via särskild blankett:

pdf: Skolskjuts särskilda skjutsar till korttids hemfritids (pdf, 2.5 MB) Pdf, 2.5 MB. (Pdf, 2.5 MB)

pdf: Schema för skolskjuts till korttids och fritids (pdf, 6.2 MB) Pdf, 6.2 MB. (Pdf, 6.2 MB)

Resor till och från fritids

Särskild skolskjuts gäller till och från skolan men ej till och från fritids. Finns behov av resor till och från fritids bokar du som vårdnadshavare själv med färdtjänst, alternativt skjutsar ditt barn. Ansökan om färdtjänst ska du göra i god tid till Jönköpings länstrafik.

Kontakta Jönköpings länstrafik Länk till annan webbplats.

Behov av skolskjuts vid olycksfall eller planerad operation

En elev kan beviljas tillfällig skolskjuts under en period om eleven råkat ut för en olycka eller genomgått en operation. Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn och elever inom kommunens verksamhetsområde, hos Protector försäkring. Eleverna är försäkrade dygnet runt.

Vid olycksfall och operation till följd av olyckor gäller följande: En anmälan om skada görs av vårdnadshavare till försäkringsbolag Protector via länken nedan. För telefonkontakt, ring 08-410 637 00.

Efter att Protector godkänt ersättning för resor kontaktar vårdnadshavare valfri transportör och bokar skjuts med taxi eller annan transportör av handikappfordon. Dessa resor bokas alltså inte av skolskjutssamordnare på Jönköpings kommun.

Anmälan av skada - till Protector försäkring Länk till annan webbplats.

Vid en planerad operation eller andra omständigheter ska en ansökan om skolskjuts göras via kommunens e-tjänst med Mobilt BankID eller e-legitimation. Saknar du BankID kan du få en blankett genom kontaktcenter, ring 036-10 50 00.

Ansök om skolskjuts via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Att tänka på för dig som är vårdnadshavare till elev som har särskild skolskjuts

 • Inför nytt läsår ska alltid en ny ansökan göras.
 • Från och med augusti ser du all information om ditt barns bussresor på Skolskjutsportalen. Under läsåret syns resorna så fort de blivit registrerade.
 • Alla förändringar under läsåret som gäller ditt barns skolskjuts eller dina kontaktuppgifter, anmäler du via Skolskjutsportalen eller till planeringssekreterare.
 • I de särskilda skjutsarna gäller alltid direktöverlämning till vårdnadshavare/skolpersonal, om du inte meddelat annat innan skolskjutsstart. Om ditt barn får lov att gå själv, ska ett
  skriftligt intyg om detta lämnas till chaufför.
 • Var ute i god tid när skolskjutsen ska hämta/lämna ditt barn. Skolskjutsen väntar i max 10 minuter efter överenskommen hämttid, därefter åker skolskjutsen vidare för att hämta
  andra elever.
 • Du ska alltid meddela chaufför eller samordnare om ditt barn inte ska åka med buss eller taxi på avtalad tid.
 • För resor till och från fritids bokas färdtjänst. En ansökan om färdtjänst görs i god tid till Jönköpings länstrafik.

Samlad information på Skolskjutsportalen

Från och med augusti finns all information om ditt barns resor på Skolskjutsportalen. Här får du som vårdnadshavare veta vilken transportör ditt barn reser med och vilken hämttid som gäller.

Om ditt barn i stället reser med Taxi får du ett sms med startdatum och aktuell hämttid för morgonresan. Har du frågor om enbart hämttider kan du ringa Taxi på telefon 036-34 40 03 eller kontakta planeringssekreterare.

Alla förändringar som flytt, byte av skola eller ändrat resebehov, anmäler du via meddelande i Skolskjutsportalen. För att nå Skolskjutsportalen behöver du Mobilt BankID eller e-legitimation. Saknar du BankID kan du kontakta planeringssekreterare.

Logga in till skolskjutsportal för vårdnadshavare Länk till annan webbplats.