search
Sök
menu
Meny

Särskild skolskjuts

Två pojkar som väntar vid en busskur, vid en landsväg.

Alla elever i grundsär- och gymnasiesärskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts, så kallad särskild skolskjuts.

Särskild skolskjuts gäller till och från skolan men ej till och från fritids. Finns behov av resor till och från fritids bokar du som vårdnadshavare själv med färdtjänst, alternativt skjutsar ditt barn. Ansökan om färdtjänst ska du göra i god tid till Jönköpings länstrafik.

Kontakta Jönköpings länstrafiklänk till annan webbplats

Färdsätt

I första hand ordnas skolskjuts genom skolkort för kollektivtrafik. Om kollektivtrafiken inte finns tillgänglig, eller av något skäl inte kan användas, ordnar kommunen skolskjuts genom särskilt upphandlad skolskjuts (skolbuss eller taxi).

Ansökan om särskild skolskjuts

Inför läsåret 2020/2021 får du information om särskild skolskjuts och hur ansökan går till av specialpedagog, i samband med inskrivningssamtal för ditt barn till särskola eller särskild verksamhet.

Ansökan kan också göras via kommunens e-tjänst med Mobilt BankID eller e-legitimation, alternativt via blankett som du får genom kontaktcenter, tfn 036-10 50 00. 

Ansök om skolskjuts via e-tjänstlänk till annan webbplats

Samlad information på Skolskjutsportalen

Från och med augusti 2020 finns all information om ditt barns resor på Skolskjutportalen. Här får du som vårdnadshavare veta vilken transportör ditt barn reser med och vilken hämttid som gäller. Har ditt barn resor med Taxi får du som vårdnadshavare själv kontakta Taxi för att få information om hämttider, tfn 036-34 40 03.

Alla förändringar som flytt, byte av skola eller ändrat resebehov, anmäler du via meddelande i Skolskjutsportalen. För att nå Skolskjutsportalen behöver du Mobilt BankID eller e-legitimation. Saknar du bankID kan du kontakta planeringssekreterare för särskilda skjutsar, tfn 036-10 67 84

Logga in till skolskjutsportal för vårdnadshavarelänk till annan webbplats

Val av skola och skolskjuts

De elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den som kommunen skulle ha placerat eleven i, har rätt till kostnadsfri skolskjuts endast om resan kan ske utan merkostnad för kommunen. En jämförelse görs mot elevens hemskola och vald skola och en individuell prövning av skolskjuts görs när en ansökan kommer in till Jönköpings kommun.

Anmälan av tillfällig förändring som påverkar elevens skolskjuts

Du som vårdnadshavare ansvarar för att anmäla förändringar som påverkar elevens skolskjuts. Vid tillfällig förändring, t.ex. om eleven inte ska åka med skolbuss eller taxi på avtalad tid, kontaktar vårdnadshavare transportören direkt:

  • Smålandsbussen, tfn 036-39 29 61
  • ÖstSmå, tfn 036-432 11
  • Kimmehed, tfn 036-12 33 36
  • Taxi, tfn 036-34 40 03

Förändringar under läsåret, t.ex. gällande elevens schema, flytt, byte av skola, längre frånvaro eller om skolskjutsen ska upphöra helt anmäls via meddelade i Skolskjutsportalen.

Resor till korttidsboende och/eller hemfritids

I Jönköpings kommun likställer vi korttidsboenden med hemmet. Det innebär att en elev kan få skolskjuts till och från skola och korttidsboendet. En anmälan om korttidsresor ska göras i god tid till utbildningsförvaltningen och ett schema ska bifogas för att resor ska kunna bokas.

Anmälan görs via särskild blankett:

pdf: Skolskjuts särskilda skjutsar till korttids hemfritids (pdf, 2.5 MB) (pdf, 2.5 MB)

pdf: Schema för skolskjuts till korttids och fritids (pdf, 6.2 MB) (pdf, 6.2 MB)

Behov av skolskjuts vid olycksfall eller planerad operation

En elev kan beviljas tillfällig skolskjuts under en period om eleven råkat ut för en olycka eller genomgått en operation. Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn och elever inom kommunens verksamhetsområde, hos Protector försäkring.

En anmälan om skada görs av vårdnadshavare till försäkringsbolaget eller via tfn 08-410 637 00.

pdf: Anmälan av skada till Protector försäkring (pdf, 1 MB)

Vid olycksfall och operationer till följd av olyckor ska vårdnadshavare först kontakta Protector försäkringsbolag för bekräftelse, innan vårdnadshavare bokar skolskjuts med taxi eller annan transportör av handikappfordon.

Vid en planerad operation eller andra omständigheter ska en ansökan om skolskjuts göras via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du få en blankett genom kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Ansök om skolskjuts via e-tjänstlänk till annan webbplats