Ljungarumsskolan F-6

Höstvy över Ljungarumsskolan F6

Ljungarumsskolan F-6 finns på gamla Råslätt i Jönköping. Här går cirka 300 elever. På skolan finns också en särskild kommunikationsklass samt fritidshem.

Trevliga elever, professionell personal, bra utemiljö och bra lokaler gör Ljungarumsskolan F-6 till en attraktiv skola.

Ljungarumsskolan F-6 ingår tillsammans med Strömsbergsskolan F-3 i Ljungarums skolområde.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Ljungarumsskolan F-6 bedrivs ett ständigt utvecklingsarbete av kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget. Vi har flera arbetsgrupper på skolan som förstärker det systematiska kvalitetsarbetet.

Inflytande och samarbete

Elever:

Vårdnadshavare:

Kommunikationsklass

På Ljungarumsskolan F-6 finns skola med inriktning kommunikation. För att bli mottagen till kommunikationsklass krävs diagnosen generell språkstörning.

Läs mer om Skola med inriktning

Fritidshem

 • Skattkistan, F-3
 • Tallen, årskurs 4-6

Ljungarums skolområde

Ljungarums skolområde F-6 är beläget i den södra delen av Jönköping. Skolområdet består av två skolor: Strömsbergsskolan F-3 och Ljungarumsskolan F-6. Sammanlagt har Ljungarums skolområde ca 350 elever och personalen består av ca 50 personer. Eleverna på Strömsbergsskolan går i åk F-3 för att därefter flytta över och gå åk 4-6 på Ljungarumsskolan.

Inom skolområdet vill vi samarbeta och samverka så mycket vi kan mellan skolorna. Vi ser de två olika skolorna som en möjlighet till att utveckla vårt arbete för en likvärdig skola.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Elevhälsa och trygghet

I Ljungarumsskolans elevhälsoteam ingår:

 • rektor
 • biträdande rektor
 • specialpedagog
 • skolsköterska
 • kurator

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen Länk till annan webbplats.

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Text

Läsårstider och viktiga datum

Läsårstider 2022/2023

 • Höstterminen 2022: 22 augusti-22 december
 • Vårterminen 2023: 9 januari-16 juni

Lovdagar 2022/2023

  • Höstlov: Vecka 44
  • Sportlov: Vecka 7
  • Påsklov: Vecka 14
  • Lovdagar: 19 maj, 5 juni

  Läsårstider 2023/2024

  • Höstterminen 2023: 21 augusti-21 december
  • Vårterminen 2024: 8 januari-14 juni

  Lovdagar 2023/2024

  • Höstlov: Vecka 44
  • Sportlov: Vecka 7
  • Påsklov: Vecka 14
  • Lovdagar: 10 maj, 7 juni

  Nationella prov

  De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

  Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

  Kontakta oss

  Ljungarumsskolan
  Värnamovägen 1
  553 39 Jönköping

  Sjukfrånvaro och ledighet

  Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

  Fritidshem

  • Skattkistan, telefon 036-10 77 45, 036-10 72 41
  • Tallen, telefon 036-10 74 77, sms 0722-54 43 37

  Kontaktuppgifter

  Titel

  Namn och e-post

  Telefon

  Rektor

  Lotta Johansson

  036-10 62 43

  Biträdande rektor

  Lina Lokko

  073-097 24 54

  Biträdande rektor

  Ann-Christin Bomberg

  036-10 71 10

  Administratör

  Marie Lundberg

  036-10 62 56

  Skolsköterska, mottagning fredagar kl 7.30-14.00

  Liselotte Folkesson


  Skolkurator

  Linda Tanriver

  036-10 20 48

  Specialpedagog

  Viktor Mortensen

  036-10 76 14

  Skolkök

  Heidi Lihavainen

  036-10 55 89

  Vaktmästare

  Andreas Jenå

  076-126 15 88

  Personalrum


  036-10 61 29