search
Sök
menu
Meny
Sök

Nyarpsskolans Fritidshem

Nyarpsskolan har två fritidshemsavdelningar. Fyrens  fritidshem är till för dig som går i förskoleklass och åk 1. Kajutan för dig som går i åk 2 - åk 6.

Fritidshemmens verksamhet utgår ifrån LGR 11 och Allmänna råd för Fritidshem.

Fyren och Kajutan

Fritidshemmen ha öppet mellan 06:00 - 18:00. Frukost äter vi i matsalen 7:20.  En stund innan skolan börjar har vi en gemensam utevistelse. Under eftermiddagen ger vi barnen utrymme att själva välja aktiviteter utomhus eller inomhus efter eget intresse. Varje dag har vi även gemensamma aktiviteter, t.ex. baka, bild och form, pyssel, lek i gymnastiksalen och utflykter i närområdet.

Kontakter med personalen

Alla schemaändringar och sjukanmälningar görs på vklass. Det går att nå oss mellan kl 6:00- 7:30.
Vi finns med barnen under skoltid och kan därför inte ta emot telefonsamtal. 
Vid akuta ärenden kontakta handläggare Yvonne Tolf 036-10 65 22. 

Schema

Nytt grundschema ska lämnas via vklass inför terminstart. Schemat utgår från vårdnadshavarnas arbets/studietider.

Lämna och hämta på fritids

Lämna/hämta aldrig Ert barn utan att ta kontakt med personalen. Om Ert barn går själv uppmana då barnet att alltid ta kontakt med oss vuxna och säga "Hej, nu är jag här"! Vi ser helst att ni hämtar eller lämnar på fritids minst en gång i veckan.

Kläder och leksaker

Se till att det finns extrakläder och regnkläder på fritids och att alla kläder och skor är märkta. Självklart ser vi helst att barnen har "kläder efter väder" på fritids eller med sig varje dag. Leksaker som barnen vill ta med sig får de själva ansvara för. Barnen får inte ta med sig elektroniska leksaker till skolan eller fritids.

Ta med en kompis hem!

Om Ert barn ska eller vill följa med en kompis hem under eftermiddagen så försök att komma överens om detta dagen innan och meddela oss på fritids muntligt eller via telefon (endast via förälder).Om "Lisa" och hennes föräldrar vill ta med sig "Kalle" hem får de givetvis ringa från fritids och fråga/meddela Kalles föräldrar. Det är ni föräldrar som har ansvaret att kontakta varandra!

Lov och studiedagar

Under de dagar eller veckor det är lov från förskoleklassen och skolan så sker alla schemaändringar via vklass. Tänk på att göra ändringar i god tid, detta för att vi bättre ska kunna planera verksamheten för den aktuella perioden samt beräkna antal matportioner.
Under lovdagar slår vi ibland ihop våra avdelningar.

Ni föräldrar är alltid välkomna att besöka fritids och ta del av vår och era barns verksamhet!