search
Sök
menu
Meny
Sök

Oxhagsskolan F-1

Välkommen till Oxhagsskolan F-1!
Oxhagsskolan finns på bostadsområdet Öxnehaga i Huskvarna, med en fantastisk natur och utsikt över Vättern.

Oxhagsskolan.

På Oxhagsskolan finns förskoleklasser, årskurs 1 samt fritidshem.

Pedagogerna på Oxhagsskolan arbetar i arbetslag och här arbetar även specialpedagoger, speciallärare, skolsköterska, kurator, vaktmästare, skolassistent och elevassistenter samt ledningsteam med rektor och biträdande rektor.

Oxhagsskolan är belägen i nedre delen av Öxnehaga med närhet till Öxnegården. Skolan har fina lokaler med ett eget bibliotek. Barnen har tillgång till idrottshall och en fin motorikbana.

Vi är en VFU-skola. Vi samarbetar med högskolan och tar emot lärarstudenter i alla verksamheter.

Välkommen att besöka oss på Oxhagsskolan!

Läsårstider 2021/2022

Läsårstider för grundskolan hittar du här

Studiedagar 2021/2022:

  • Onsdag 22 september (fritids och skola stängt)
  • Fredag 26 november (fritids och skola stängt)
  • Måndag 10 januari (fritids öppet)
  • Måndag 7 mars (fritids och skola stängt)
  • Tisdag 17 maj (fritids och skola stängt)

Sjukanmälan

Hit ringer du när ditt barn inte kan komma till skolan/fritids.

Sjukanmälan för elever i årskurs 1:

  • Vklass frånvarosystem,telefon 036-10 28 00
  • Vklass app för vårdnadshavare, finns till alla telefoner och plattor.
  • inloggning för vårdnadshavare på webben, säker inloggningen med exempelvis mobilt BankID. Länk för inloggning hittar du under "Självservice" på denna sida.

Sjukanmälan förskoleklasser och fritidshem:
Aspen  tfn 036-10 79 21
Hagen tfn 036-10 74 65
Lönnen tfn 036-10 74 64

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet på Oxhagsskolan arbetar både med övergripande och enskilda elevhälsofrågor.

I teamet ingår skolledning, skolsköterska, skolläkare, specialpedagog och kurator. Psykologer och fler specialpedagoger med särskilda inriktningar ingår i ett gemensamt resursteam som skolan anlitar vid behov.  

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsans roll är att i samarbete med annan personal i skolan bidra till en god lärmiljö för eleverna - det handlar om fysisk och mental hälsa, men även barnens delaktighet och personliga utveckling. Det kräver lyhördhet för varje barns välbefinnande och behov, med barnens hälsa i fokus.

Kontakta elevhälsoteamet

Titel

Namn och e-post

Telefon

Skolsköterska

Eva Matthiasson

036-10 66 57

Specialpedagog

Ulrika Folkesson

036-10 66 54

Kurator

Pernilla Löfsved Franklin

036-10 23 82

Trygghet och likabehandling

Alla elever skall vara trygga i förskoleklass, fritidshem och skola.

Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar. (Diskrimineringslagen och skollagen).

Enligt lag skall varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet – en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.

Dokument

Förhållningssätt personal Pdf, 289.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 289.9 kB)

Likabehandlingsplan-kortversion Pdf, 226.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 226.6 kB)

Målsättning

Kunskap – trygghet – framtidstro. I framtiden kommer hela världen att vara våra barns arbetsfält. Vad kan då vara bättre än att börja förbereda sig redan som sexåring?

På vår skola finns ca 30 olika nationaliteter och lika många språk representerade. Här arbetar barn med olika språk, nationaliteter och religioner sida vid sida. Vi vill hjälpa våra elever att blir språkmedvetna, toleranta, goda konfliktlösare och duktiga på att samarbeta.

Elever och lärare på Oxhagsskolan ska känna sig stolta över sin skola. Trygghet och en vi-känsla med kamrater och lärare är grund till utveckling och lärande.

För oss är lärandet i fokus. I framtiden är kunskap ett viktigt verktyg för våra barn och elever. Därför ska alla ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga och ges den stimulans de behöver.

Du kan läsa mer om vår värdegrund och personalens förhållningssätt i filen nedan.

Om du vill läsa om hur vi på Öxnehaga arbetar med Barnkonventionen kan du klicka här.

Välkommen till Oxhagsskolan.

Vi förbereder våra elever för en framtid med hela världen som arbetsfält!

Dokument

Förhållningssätt personal Pdf, 289.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 289.9 kB)

Kontakta oss

Besöksadress:
Oxhagsgatan 161
561 50 Huskvarna

Titel/plats

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Kajsa Johansson

036-10 24 19

Biträdande rektor

Karin Ekman

036-10 68 39

Biträdande rektor

Louise Hultman

036-10 24 86

Skolsocionom

Marcus Rulander

036-10 31 29

Personalrum


036-107922

Skolmåltid

Ann Ehne

036-10 66 64

Vaktmästare

Peter Wennblom

036-10 66 53

Skolsköterska

Eva Matthiasson

036-10 66 57

Specialpedagog

Ulrika Folkesson

036-10 66 54

Kurator

Pernilla Löfsved Franklin

036-10 23 82


Fritidshem

Telefon

Aspen

036-10 79 21

Hagen

036-10 74 65

Lönnen

036-10 74 64

Tallen

036-10 71 38