search
Sök
menu
Meny

Elevresor och inackorderingstillägg

Du som har mer än 6 km till skolan får busskort till gymnasieskolan. För dig som är inackorderad finns ett särskilt bidrag.

Busskort 

Du som är gymnasieelev får busskort om färdvägen mellan hemmet och skolan är mer än 6 km. Med färdväg avses kortast möjliga väg, gång- och cykelväg, som är naturlig och rimlig att använda, och som med få undantag är framkomlig hela året.

Busskortet får du på din skola någon av de första skoldagarna på läsåret. Busskorten gäller alla gymnasieskolor – kommunala och fristående. Du behöver inte ansöka, busskorten tilldelas utifrån avståndet.

Blankett: Ansökan om resebidrag, gymnasieutbildning (pdf, 881.6 kB)

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag för dig som på grund av lång resväg tillfälligt måste bosätta dig på skolorten. Det är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor.

Blankett: Ansökan om inackorderingstillägg (pdf, 2 MB)

Anvisning: Inackorderingstillägg (pdf, 695.4 kB)