search
Sök
menu
Meny

Behörighet, fri kvot och dispens i engelska till nationella gymnasieprogram

För att få börja ett nationellt program på gymnasiet behöver du vara behörig. Det innebär att du ska ha godkänt i vissa ämnen. Kraven varierar mellan olika program.

Kraven skiljer sig mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. Varje gymnasieprogram har en egen sida här på webben, där du kan se vilka/hur många ämnen du behöver ha godkänt i för att vara behörig till ett visst program.

Fri kvot

Om du av särskilda skäl bör ges företräde framför övriga sökande till ett nationellt program eller kommer från en skolenhet där betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan kan du söka fri kvot.

Du som bedöms i fri kvot måste uppfylla behörighetskraven för sökt nationellt program för att antagningen ska kunna göras.

Ansökan görs på blanketten, som du hittar längst ner på sidan. Blanketten sammanställs av skolan i samråd med elev och vårdnadshavare. Intyg från till exempel kurator, specialpedagog, socialtjänst, läkare eller psykolog bör bifogas till ansökan. Du kan också skriva ett eget brev och bifoga. Tänk på att ansökan till fri kvot alltid är offentlig handling, vilket även omfattar eventuella bilagor.

Exempel på särskilda omständigheter kan vara sjukdom, nära anhörigs sjukdom/dödsfall eller mobbing, det vill säga sådant som kan ha påverkat betygen negativt. Dyslexi, koncentrationssvårigheter eller andra diagnostiserade svårigheter räknas inte som särskilda omständigheter, eftersom eleven då ska ha fått berättigad hjälp.

Dispens från krav på godkänt betyg i engelska

Du som söker till ett nationellt program och har uppfyllt behörighetskraven, men saknar godkänt betyg i engelska ska ses som behörig om du

  • på grund av speciella förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av din tid i grundskola eller motsvarande utbildning och
  • bedöms ha förutsättning att klara studierna på det sökta programmet.

Ansökan om dispens från krav på godkänt betyg i engelska från grundskola till gymnasiet gör skolan via blanketten längst ner på sidan. Blanketten sammanställs av skolan i samråd med elev och vårdnadshavare. Tänk på att ansökan till dispens i engelska alltid är offentlig handling, vilket även omfattar eventuella bilagor.