search
Sök
menu
Meny

Söka annan kommun eller andra skolformer

Du som söker till gymnasiet har möjlighet att söka utanför Jönköping, t.ex. en speciell inriktning eller en speciell idrott.

Om du vill läsa i en annan kommun

De inriktningar på gymnasiet som inte finns i Jönköpings kommun kan du söka i hela landet.

Om du vill läsa något som erbjuds i Jönköping, så kan du komma in på frisök i annan kommun. Då tas du emot i andra hand på lediga platser. Du får inget inackorderingsbidrag, men du kan få hjälp med resor om du kan pendla dagligen från Jönköping.

Nationell idrottsutbildning i annan kommun

Om kommunen du söker till har ett samverkansavtal med Jönköpings kommun gäller samma principer som om du hade gått i Jönköping.

Finns det inget samverkansavtal, så kan du komma in på frisök i andra hand. Du får inget inackorderingsbidrag, men du kan få hjälp med resor om du kan pendla dagligen från Jönköping.

Om du antas till s.k. riksintag, så gäller samma principer som om du hade gått i Jönköping. (Riksintag finns på ett fåtal platser inom varje idrott)

Folkhögskola

Du måste ha fyllt 18 år för att börja på folkhögskola.

International Baccalaureate

Du söker som vanligt via webben. Du kommer att kallas till ett antagningsprov.

KomVux

Du måste ha fyllt 20 år för att börja inom kommunal vuxenutbildning.

SFI

Du måste ha fyllt 16 år för att påbörja SFI.

Kontakta alltid studie- och yrkevägledaren på din skola för mer information!