search
Sök
menu
Meny

Lärlingsakademin

Lärlingsakademin är perfekt för dig som vill få en gymnasie­utbildning med högskolebehörighet och snabbt ta dig ut i arbetslivet. Som lärling är mer än hälften av din utbildning förlagd på en arbetsplats.

Lärlingsutbildning 2019/2020

Lärlingsakademin i Jönköping är en gymnasieform som erbjuder lärlingsutbildningar med både bredd och spets. Du läser ett gymnasieprogram och får samtidigt erfarenhet från arbetslivet. Även om du tillbringar mycket tid på arbetsplatsen så har du klasskompisar och tillhör en klass med andra lärlingar.

På arbetsplatsen blir du en del av ett team där du förväntas att delta aktivt. Lagom till studenten har du skaffat flera kontakter och det kan ge en bra ingång i arbetslivet. Vill du läsa vidare på yrkeshögskola eller högskola går det också bra eftersom du har skaffat dig högskolebehörighet.

I Lärlingsakademin finns etablerade företag med behöriga personer som kan handleda dig så att din personliga förmåga och kompetens utvecklas. Du har en handledare på arbetsplatsen, men det är skolan som har det yttersta ansvaret för din utbildning. 

Lärlingsersättning

Du som går Lärlingsakademin får lärlingsersättning från CSN. Det är ett bidrag för måltider och resor som du kan få när du är ute på en arbetsplats.

Så här ansöker du

 1. Logga in på ansökningswebben
 2. Välj kommun: Jönköping
 3. Välj program: Lärlingsprogram
 4. Fyll i val (program, inriktning)
 5. Klicka på Vidare
 6. Språkval (ej obligatoriskt)
 7. Klicka på Vidare
 8. Övriga val (ej obligatoriskt)
 9. Klicka på vidare
 10. Kontrollera kvittenssidan, spara och skriv ut ansökan
 11. Underteckna kvittensen och lämna den till din studie- och yrkesvägledare

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din nuvarnade skola så får du mer information.

Lärlingsutbildning 2019/2020

Inför gymnasietvalet 2019/2020 kan du välja att söka följande program som lärling:

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet (BF) ska utveckla kunskaper i pedagogik och färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet utbildar för.

Efter examen från programmet ska eleven ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn, till exempel som barnskötare, bad- eller sporthallspersonal, väktare eller personlig assistent.

Lärlingsakademin erbjuder yrkesutgångarna barnskötare/elevassistent samt bad och sporthallspersonal.

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet passar den som är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt. Eleven lär dig sig att försörja och stödja samhällsviktiga basfunktioner som produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem. Ämnen som ingår i programmet är till exempel datorteknik, elektromekanik och mekatronik.

Efter examen från programmet kan eleven arbeta med automatiserande produktionssystem för energi-, miljö- och vattenteknik, dator- och kommunikationssystem eller som elektriker. Eleven läser ämnen som till exempel datorteknik, elektromekanik och mekatronik.

Samarbete

Under höstterminen 2019 startar vi ett samarbete med Saab Avionics och Saab Training&simulation system, där vi kommer erbjuda lärlingsplatser inom El- och energiprogrammet och Industritekniska programmet. Målsättningen är att företagen ska kunna erbjuda eleven lärlingsanställning under gymnasieutbildningen.

 

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt.

Efter examen från programmet ska eleven ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, ekonomi- eller IT-administratör.

Hantverksprogrammet

Hantverksprogrammet (HV) ska utveckla färdigheter i att genomföra vanligt förekommande arbetsuppgifter från idé till färdig produkt. Det vill säga att identifiera behov, planera med skiss eller ritning, välja och hantera verktyg, material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet.

Efter examen från programmet ska eleven ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom floristyrket, frisörbranschen, eller branschen inom ett valt hantverk.

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen.

Efter examen från programmet ska eleven ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hotell-, konferens- och turismnäringen.

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet (IN) ska utveckla kunskaper inom industriell teknik och industriteknisk produktion.

Efter examen från programmet ska eleven ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell materialbearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll eller svetsning och annan sammanfogning.

Samarbete

Under höstterminen 2019 startar vi ett samarbete med Saab Avionics och Saab Training&simulation system, där vi kommer erbjuda lärlingsplatser inom El- och energiprogrammet och Industritekniska programmet. Målsättningen är att företagen ska kunna erbjuda eleven lärlingsanställning under gymnasieutbildningen.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) ska utveckla kunskaper inom de delar av restaurang- och livsmedelsbranschen där man arbetar nära kunderna med i första hand hantverksmässiga metoder, såväl traditionella som moderna.

Efter examen från programmet ska eleven ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom restaurang- och livsmedelssektorn, till exempel i restaurang, bageri eller charkuteri.

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) utveckla kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Efter examen från programmet ska eleven ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Eleven får då yrkestiteln Undersköterska.

Kontakta en koordinator på Lärlingsakademin

Namn och e-post

Telefon

Johan Albertsson, rektor

036-10 70 41

Susanna Söderholm

073-960 67 07

Khaled Quttineh

072-450 13 26

 

Kontakt

Lärlingsakademin
036-10 55 07

Gröna gatan 20
553 03 Jönköping