search
Sök
menu
Meny

Klagomål inom skola, förskola och vuxenutbildning

Här har du möjlighet att lämna klagomål på verksamheten inom kommunal förskola, familjedaghem och skola (från grundskola till vuxenutbildning).

Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. Därför är det viktigt att vi får information om brister, och i dialog med dig som förälder eller studerande kan förbättra verksamheten.

För enkelhetens och snabbhetens skull bör klagomål i första hand riktas till förskollärare/klasslärare/mentor eller motsvarande. Du kan också kontakta skolledningen. Då hanteras ärendet på skolan/förskolan och ärendet
stannar där.

En annan möjlighet är att lämna ditt klagomål här på webben, i ett webbformulär.

När du väljer att använda formuläret ingår en del personuppgifter. Ärendet registreras i kommunens ärendehanteringssystem, och blir en allmän handling. Ditt ärende tilldelas omgående en handläggare, som kommer att återkoppla ett svar till dig. 

  • Om du fyller i personuppgifter utgår vi från att du samtycker till registreringen.
  • Om känsliga uppgifter förekommer kan vi göra en sekretessprövning.
  • Om du har skyddade personuppgifter kan du välja att vara anonym.

Var och en har möjlighet att vara anonym, men då får du ingen återkoppling på ditt klagomål. När du skickar din anmälan får du dock ett ärende-ID som du kan använda vid förfrågningar om ärendet.

Det är möjligt att anmäla ärenden direkt till Skolinspektionen eller till Barn- och elevombudet, men ärendet skickas till kommunen för behandling, om anmälaren inte först har varit i kontakt med förskola/skola/huvudman.

Utbildningsförvaltningen