search
Sök
menu
Meny

Kulturskola, teknikskola, Upptech och naturskola

För att stimulera och fördjupa barn och elevers lärande erbjuder Jönköpings kommun lärandemiljöer utanför den ordinarie undervisningen.

Kulturskolan

Du som är intresserad av musik, dans, drama och bild och är mellan 5-20 år kan delta i Kulturskolans olika verksamheter.

Naturskolan

Naturskolan har undervisning i olika skolämnen utomhus. Med alla sinnen får elever uppleva och inhämta kunskap i en naturmiljö. Det är skolorna som bokar undervisning på Naturskolan.

Teknikcollege södra Vätterbygden

Genom satsningen Teknikcollege vill vi främja kompetensförsörjningen i regionen för att få en internationell konkurrenskraft.

Upptech

Upptech är ett science center där du kan göra experiment och på ett lekfullt sätt lära dig mer om teknik och naturvetenskap. Upptech har pedagogisk verksamhet men är även öppet för allmänheten, läs mer under fliken Upptech, Jönköpings science center.