search
Sök
menu
Meny

Brukarenkät 2020 för elever i grundskola och gymnasium

Du som är elev i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola kommer att få svara på en brukarenkät. Enkäten besvaras på skoltid under februari och mars 2020.

Elevenkäten vänder sig till dig som går i:

  • grundskolan, årskurs 5
  • grundskolan, årskurs 8
  • grundsärskolan, årskurs 5-10
  • gymnasieskolan, år 2
  • gymnasiesärskolan, år 1-4

Enkäten omfattar både kommunala och fristående förskolor och skolor.

Du kommer att få besvara enkäten på skoltid under februari och mars. Respektive skola kommer att dela ut en länk direkt till webbenkäten.

Anonyma svar

Ditt svar är helt anonymt. I de fall svaren är färre än 10 på en enhet (årskurs eller skola) kommer de inte att redovisas enhetsvis, utan enbart ingå i en samman­ställning över helheten.

Tack för din medverkan!