search
Sök
menu
Meny

Brukarenkät 2021 för elever i grundskola och grundsärskola

Du som är elev i grundskola och grundsärskola kommer att få svara på en brukarenkät. Enkäten besvaras på skoltid under mars och april 2021.

Elevenkäten vänder sig till dig som går i:

  • grundskolan, årskurs 5
  • grundskolan, årskurs 8
  • grundsärskolan, årskurs 5-9

Enkäten omfattar både kommunala och fristående förskolor och skolor.

Du kommer att få besvara enkäten på skoltid under mars och april. Respektive skola kommer att dela ut en länk direkt till webbenkäten.

Anonyma svar

Ditt svar är helt anonymt, ingen kommer att kunna se vad just du har svarat. I de fall svaren är färre än 10 på en skola eller årskurs kommer de inte att redovisas enhetsvis, utan enbart ingå i en samman­ställning över helheten.

Tack för din medverkan!