search
Sök
menu
Meny

Brukarenkät 2021 till vårdnadshavare med barn i förskola och skola

Vi vill veta vad du tycker om vår verksamhet. Du som har barn i förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem, förskoleklass, årskurs 2, fritidshem årskurs 1 och 3 samt grundsärskolan kommer att få ta del av en brukarenkät under mars och april 2021.

Vårdnadshavare har årligen möjlighet att ge sin syn på förskolor, familjedaghem, skolor och fritidshem via en brukarenkät. Detta är en viktig del i varje enhets kvalitets- och förbättringsarbete eftersom resultatet visar vad vi kan bli bättre på. Därför är det viktigt för oss att du som ombeds att svara på enkäten tar dig tid ett par minuter.

Svara på plats eller digitalt via Vklass

Du kommer att få möjlighet att besvara enkäten på plats; på förskolan, familjedaghemmet, skolan eller fritidshemmet under mars och april 2021.

På grund av rådande restriktioner kring corona kan det på vissa enheter vara svårt att besvara enkäten på plats. Då kommer vårdnadshavare på aktuell förskola, familjedaghem, skola eller fritidshem att få svara på enkäten digitalt, via Vklass.

Anonyma svar

Resultatet presenteras under senare delen av våren 2021 med möjlighet att söka på kategorier och skolor. Ingen kommer att kunna se vad just du har svarat. I de fall svaren är färre än 10 på en förskola eller skola kommer de inte att redovisas enhetsvis, utan enbart ingå i en samman­ställning över helheten.

Tack för din medverkan!

Kontakt

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00