search
Sök
menu
Meny

Resultat från brukarenkät 2020 för elever och vårdnadshavare

Under våren besvarades årets brukarenkät av elever och vårdnadshavare. Inom kort kommer resultatet att presenteras via webben.

Enkäten, som omfattar både kommunala och fristående förskolor och skolor, har besvarats av ca 18 000 elever och vårdnadshavare under våren 2020.

Synpunkter som ska leda till utveckling

Enkäten ger vårdnadshavare och elever möjlighet att ge sina synpunkter på verksamheten i den egna förskolan, familjedaghemmet, fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Resultatet är en viktig del i personalens arbete med att förbättra verksamheten, samtidigt som det ger bra återkoppling och bekräftelse där elever och vårdnadshavare är nöjda.

Ta del av resultatet och gör egna urval och sökningar

Inom kort kommer resultatet att presenteras här, på webben. Det blir då möjligt att välja enkätkategori och därefter söka den eller de förskolor och skolor du är intresserad av.