search
Sök
menu
Meny

Resultat från enkät 2018 - för elever och vårdnadshavare

Här presenterar vi resultatet från 2018 års brukarenkät som besvarats av elever och vårdnadshavare. Du kan göra dina egna urval och sökningar. 

Enkäten omfattar både kommunala och fristående förskolor och skolor. Ca 13 000 elever och vårdnadshavare har fått möjlighet att besvara enkäten.

Synpunkter som ska leda till utveckling

Enkäten ger vårdnadshavare och elever möjlighet att ge sina synpunkter på verksamheten i den egna förskolan och skolan. Resultatet är en viktig del i personalens arbete med att förbättra verksamheten, samtidigt som det ger bra återkoppling och bekräftelse där elever och vårdnadshavare är nöjda.

Ta del av resultatet och gör egna urval och sökningar

I presentationen kan du välja enkätkategori, t.ex. Förskola eller Årskurs 8. I den valda kategorin kan du sedan söka den eller de skolor du är intresserad av.

Resultaten visas för de enheter som har en svarsfrekvens på 60 % eller mer. I de fall svaren är färre än 10 på en enhet redovisas de inte enhetsvis, utan ingår bara i en övergripande sammanställning. Resultatet från 2017 kommer också att vara sökbart.