Hur hanterar utbildningsförvaltningen dina personuppgifter?

Här får du information om hur utbildningsförvaltningen hanterar dina personuppgifter för att stödja, hjälpa och underlätta för dig som finns i våra verksamheter.

När vi hanterar dina personuppgifter vill vi göra det på ett sätt som är lätt att överblicka och säkert för dig.

För att du ska kunna överblicka hur vi jobbar med dina uppgifter hittar du här mer information om:

  • Vilka uppgifter hanterar vi?
  • Vad gör vi med dem?
  • Hur länge sparar vi dem?
  • Varifrån hämtas uppgifterna?
  • Till vem lämnas uppgifterna?

Läs mer om svaren på dessa frågor på undersidorna nedan.


Senast granskad/publicerad: