Personuppgiftsbehandling inom Arbetsmarknadsavdelningen

Här finns information om hur utbildningsförvaltningen hanterar dina personuppgifter kopplat till arbetsmarknadsåtgärder.

Vi gör hela tiden praktiska saker för att de tjänster som Arbetsmarknadsavdelningen tillhandahåller ska fungera väl. För att kunna erbjuda dig en god service behöver vi hantera uppgifter om dig

När vi gör det behöver vi ofta hantera data som går att koppla till dig som omfattas av arbetsmarknadsåtgärder - namn, adress, personnummer, e-postadress och liknande. Denna typ av uppgifter kallas personuppgifter.

Syftet med denna sida är att du på ett översiktligt sätt ska kunna få information om:

 • Var finns det personuppgifter registrerade om dig?
 • Vilka uppgifter finns registrerade om dig?
 • Varför hanterar vi dem?
 • Hur länge lagrar vi personuppgifterna?
 • Hämtas personuppgifter från annan personuppgiftsansvarig och i så fall varifrån?
 • Lämnas personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig och i så fall vart?


Hantering av deltagarinformation - AMEa

AMEa är det system som Jönköpings kommun använder för att hantera information och dokumentation om dig som deltar i aktiviteter anordnade av Arbetsmarknadsavdelningen.

Vilka uppgifter finns registrerade?

Följande uppgifter finns sparade i systemet gällande dig som är deltagare i arbetsmarknadsåtgärd:

 • Namn
 • Personnummer
 • Användarnamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Åtgärdsbeslut
 • Hälsobakgrund

Varför hanterar vi dessa uppgifter?

Uppgifterna behandlas mot bakgrund av myndighetsutövning eller uppgift av allmänt intresse för att gynna deltagaren inför framtida arbete och/eller utbildning.

Hur länge lagrar vi personuppgifterna?

Personuppgifter gallras bort direkt efter att en deltagare slutat vara aktuell för arbetsmarknadsåtgärder.

Anonymiserad data om åtgärdstyp och period för åtgärd sparas i fem år för att kunna utgöra underlag för vidare utvecklingsarbete.

Hämtas personuppgifter från annan personuppgiftsansvarig och i så fall varför?

Inga data hämtas in i systemet från andra personuppgiftsansvariga.

Lämnas personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig och i så fall varför och vart?

Personuppgifter lämnas till annan personuppgiftsansvarig enligt följande:

 • Inga personuppgifter överförs via integrationer eller på annat sätt till annan personuppgiftsansvarig

Microsoft 365

Microsoft 365 används internt och externt inom Arbetsmarknadsavdelningen både med administrativa och pedagogiska syften.

Vilka personuppgifter finns sparade?

Vi hanterar följande uppgifter om en elev i skolan:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefon
 • Användarnamn (till kommunens nätverk)
 • Skolenhet
 • Klass-/grupptillhörighet
 • Logg användaraktivitet
 • Profilbild (om elev aktivt väljer att lägga in en egen sådan)
 • Systemroll ("elev")
 • Användarnamn
 • Användarnamn i e-postform (elevs användarnamn@edu.jonkoping.se)

Varför hanterar vi dessa uppgifter?

Vi behandlar ovanstående personuppgifter i Vklass för att kunna hantera myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse inom följande områden:

 • Hantering av åtkomst till information, filer och appar
 • Praktiskt arbete med informationsflöden, filer och appar
 • Hantering av automatskapande av grupper
 • Manuellt skapande av grupper och Teams

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Den interna användaren av Microsoft 365 är bunden till att gallra dokument och annat innehåll enligt särskilda skriftliga anvisningar.

De personuppgifter som i övrigt lagras i systemet/tjänsten är hårt kopplade till användaren. Så länge hen finns inskrivna i en av utbildningsförvaltningens skolverksamheter eller är anställda så lagras personuppgifter i systemet. Dessa försvinner så fort eleven ej längre är anställd eller personal ej längre är anställd.

Hämtas personuppgifter från annan personuppgiftsansvarig och i så fall varifrån?

Personuppgifter hämtas in i lärplattformen från följande annan personuppgiftsansvarig:

 • Jönköpings kommuns IT-avdelning som hanterar digitala identiteter via Microsoft Identity Manager ("MIM") från vilket barn/elevs namn, personnummer, användarnamn, e-postadress, grupptillhörighet, klass, årskurs, skolhuvudman, skolform, skolenhet, skolområde, skolenhetskod. Här hämtas även personals namn, personnummer, användarnamn och e-postadress

Lämnas personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig och i så fall vart?

Personuppgifter lämnas till annan personuppgiftsansvarig enligt följande:

 • Inga personuppgifter överförs via integrationer eller på annat sätt till annan personuppgiftsansvarig


 

Hur kan du få ut de personuppgifter som finns sparade?

Om du önskar få ut en förteckning över de personuppgifter som finns lagrade om dig i våra system - se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt för att få ut personuppgifter för arbetsmarknadsavdelningen

Senast granskad/publicerad: