Personuppgiftsbehandling inom förskolan

Här finns information om hur utbildningsförvaltningen hanterar dina och ditt barns personuppgifter kopplat till förskolan.

Vi gör hela tiden praktiska saker för att ditt barns förskoletid ska fungera väl. För att kunna erbjuda ditt barn en god service behöver vi hantera uppgifter om hen och dig.

När vi gör det behöver vi ofta hantera data som går att koppla barn eller vårdnadshavare - namn, adress, personnummer, e-postadress och liknande. Denna typ av uppgifter kallas personuppgifter.

Syftet med denna sida är att du på ett översiktligt sätt ska kunna få information om:

 • Var finns det personuppgifter registrerade om ditt barn och dig?
 • Vilka uppgifter finns registrerade om ditt barn och dig?
 • Varför hanterar vi dem?
 • Hur länge lagrar vi personuppgifterna?
 • Hämtas personuppgifter från annan personuppgiftsansvarig och i så fall varifrån?
 • Lämnas personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig och i så fall vart?

Barn- och elevregister - EdLevo

För att kunna hantera administrativa uppgifter om barn och vårdnadshavare i Jönköpings kommuns förskolor använder vi internt ett digitalt Barn- och elevregister.

Ett antal andra system och tjänster som används inom utbildningsförvaltningens grund- och gymnasieskola hämtar uppgifter från Barn- och elevregistret.

Vilken personuppgifter finns sparade?

Vi hanterar följande uppgifter om ett barn i förskolan:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Hemtelefonnummer
 • E-postadress
 • Förskoleenhet där barnet är inskrivet
 • Förskoleområde som förskolan tillhör där barnet är inskrivet
 • Barnets lärare

Vi hanterar följande uppgifter om en vårdnadshavare till ett barn i förskolan:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • E-postadress

Varför hanterar vi dessa personuppgifter?

Vi behandlar ovanstående personuppgifter i Barn- och elevregistret för att kunna hantera myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse inom följande områden:

 • Förskoleplacering
 • Ekonomihantering kopplad till förskoleplats
 • Ändringshantering, t.ex. om ett barn flyttar
 • Hantering av skyldighet att erbjuda skolskjuts om sådan finns
 • Modersmålsundervisning

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som lagras i Barn- och elevregister gallras ut efter hand efter på förhand fastställda tidsintervall enligt en så kallad arkivplan. Leverantören är även enligt avtal bunden att gallra enligt en särskild gallringsinstruktion.

Generellt gäller att personuppgifter gallras ut från systemet efter tre år. Dock arkiveras handlingar som dokumenterar myndighetsbeslut, till exempel betygsdokument, på obestämd tid i kommunens stadsarkiv.

Hämtas personuppgifter från annan personuppgiftsansvarig och i så fall varifrån?

Personuppgifter hämtas in i Barn- och elevregister från följande annan personuppgiftsansvarig:

 • Skatteverkets Kommuninvånarregister som hanterar grundläggande data om elevs och vårdnadshavare från vilket elevs och vårdnadshavares namn, personnummer, adress och fastighetsbeteckning hämtas

Lämnas personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig och i så fall vart?

Personuppgifter lämnas till annan personuppgiftsansvarig enligt följande:

 • Inga personuppgifter överförs via integrationer eller på annat sätt till annan personuppgiftsansvarig

Lärplattform - Vklass

Lärplattformen Vklass används internt och externt inom förskolan för att administrera ditt barns förskolevistelse.

Vilka personuppgifter finns sparade?

Vi hanterar följande uppgifter om ett barn i förskolan:

 • Namn
 • Personnummer
 • Avdelning
 • Förskoleenhet
 • Närvaro/frånvaro

Vi hanterar följande uppgifter om en vårdnadshavare till ett barn i förskolan:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Logg användaraktivitet
 • Användarnamn
 • Lösenord

Varför hanterar vi dessa uppgifter?

Vi behandlar ovanstående personuppgifter i lärplattformen för att kunna hantera myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse inom följande områden:

 • Hantera närvaro/frånvaro
 • Hantera informationsflöden
 • Hantera bokning av utvecklingssamtal

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som lagras i lärplattformen gallras ut efter hand efter på förhand fastställda tidsintervall enligt en så kallad arkivplan. Leverantören är även enligt avtal bunden att gallra enligt en särskild gallringsinstruktion.

Generellt gäller att personuppgifter gallras ut från systemet efter tre år.

Hämtas personuppgifter från annan personuppgiftsansvarig och i så fall varifrån?

Personuppgifter hämtas in i lärplattformen från följande annan personuppgiftsansvarig:

 • Inga personuppgifter överförs via integrationer eller på annat sätt till lärplattformen från annan personuppgiftsansvarig

Lämnas personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig och i så fall vart?

Personuppgifter lämnas till annan personuppgiftsansvarig enligt följande:

 • Inga personuppgifter överförs via integrationer eller på annat sätt till annan personuppgiftsansvarig

Måltidssystem - Matilda

Måltidssystem används inom förskolans verksamheter för att svara upp mot huvudmannens skyldighet att erbjuda måltider och hantera specialkostbehov.

Vilka uppgifter finns sparade?

Vi hanterar följande uppgifter om ett barn i förskolan:

 • Namn
 • Förskoleenhet
 • Kostbehov
 • Avdelning

Varför hanterar vi dem?

Vi behandlar ovanstående personuppgifter i skolskjutssystemet för att kunna hantera myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse inom följande områden:

 • Hantering av huvudmannens skyldighet att erbjuda måltider och hantera specialkostbehov

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras i systemet så länge ett barn är inskrivet vid en förskoleenhet.

Hämtas personuppgifter från annan personuppgiftsansvarig och i så fall varifrån?

Personuppgifter hämtas inte från annan personuppgiftsansvarig.

Lämnas personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig och i så fall vart?

Personuppgifter lämnas inte till annan personuppgiftsansvarig.

Elevjournalsystem - Prorenata

Elevjournalsystem används internt inom förskolan för att hantera barnjournal, rektors lagstadgade dokumentationsskyldighet samt viss annan elevhälsorelaterad dokumentation.

Vilka personuppgifter finns sparade?

Vi hanterar följande uppgifter om ett barn i förskolan:

 • Namn
 • Kön
 • Språk
 • Personnummer
 • Adress
 • Utredning

Vi hanterar följande uppgifter om en vårdnadshavare till ett barn i förskolan:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Varför hanterar vi dessa uppgifter?

Vi behandlar ovanstående personuppgifter för att kunna hantera lagstadgade skyldigheter samt myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse inom följande områden:

 • Hantering av specialpedagogs och/eller speciallärares dokumentation

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Patientdatalagen reglerar här strikt hur länge journaldata får lagras. Datan arkiveras som regel på obestämd tid med hög sekretess.

Hämtas personuppgifter från annan personuppgiftsansvarig och i så fall varifrån?

Personuppgifter hämtas in i lärplattformen från följande annan personuppgiftsansvarig:

 • Inga personuppgifter för barn och vårdnadshavare i förskolan hämtas från annan personuppgiftsansvarig

Lämnas personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig och i så fall vart?

Personuppgifter lämnas till annan personuppgiftsansvarig enligt följande:

 • Inga personuppgifter överförs via integrationer eller på annat sätt till annan personuppgiftsansvarig

Skolskjutssystem - Optiplan

Skolskjutssystem används inom förskolans verksamheter för att svara upp mot huvudmannens skyldighet att erbjuda skolskjuts i de fall sådan finns.

Vilka uppgifter finns sparade?

Vi hanterar följande uppgifter om ett barn i förskolan:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Skolskjutsbehov

Varför hanterar vi dem?

Vi behandlar ovanstående personuppgifter i skolskjutssystemet för att kunna hantera myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse inom följande områden:

 • Hantering av huvudmannens skyldighet att erbjuda skolskjuts

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras i systemet så länge en elev är inskriven vid en skolenhet.

Hämtas personuppgifter från annan personuppgiftsansvarig och i så fall varifrån?

Personuppgifter hämtas in i lärplattformen från följande annan personuppgiftsansvarig:

 • Från annan personuppgiftsansvarig inom Jönköpings kommuns organisation - tekniska förvaltningen - hämtas via Geografiskt informationssystem uppgifter om adress, gatubeteckningar, vägbeteckningar och fastighetsbeteckningar.

Lämnas personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig och i så fall vart?

Personuppgifter lämnas till annan personuppgiftsansvarig enligt följande:

 • Inga personuppgifter överförs via integrationer eller på annat sätt till annan personuppgiftsansvarigHur får du ut vilka personuppgifter som finns sparade?

Om du önskar få ut en förteckning över de personuppgifter som finns lagrade om dig i våra system - se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt för att få ut personuppgifter för förskolan

Senast granskad/publicerad: