Kränkning, mobbning, diskriminering, anmälan

Här har du möjlighet att anmäla kränkning, mobbning och diskriminering inom förskola, skola (från grundskola till vuxenutbildning) och pedagogisk omsorg.

Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där.

För enkelhetens och snabbhetens skull bör synpunkter i första hand lämnas till den som är ansvarig för verksamheten, till exempel rektorn för den berörda skolan eller förskolan. Men du är alltid välkommen att lämna dina synpunkter här.

Synpunkter via formulär till utbildningsförvaltningen

När du väljer att använda formuläret ingår en del personuppgifter. Ärendet registreras i kommunens ärendehanteringssystem och blir till en allmän handling. Ditt ärende tilldelas omgående en handläggare, som kommer att återkoppla ett svar till dig.

Om du fyller i personuppgifter utgår vi från att du samtycker till registreringen. Om känsliga uppgifter förekommer kan vi göra en sekretessprövning. Om du har skyddade personuppgifter kan du välja att vara anonym.

Var och en har möjlighet att vara anonym, men då får du ingen återkoppling på dina synpunkter eller klagomål. När du skickar din anmälan får du dock ett ärende-ID som du kan använda vid förfrågningar om ärendet. Du kontaktar Kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Anmälan till Skolinspektionen

Du har även möjlighet att anmäla ärenden till Skolinspektionen. Innan det görs måste du först ha varit i kontakt med den aktuella förskolan eller skolan. Eller direkt med huvudmannen, dvs. den som driver skolan eller förskolan. Det är skolans eller förskolans ägare som har ett ansvar för att reglerna följs. Om Skolinspektionen blir kontaktad utan att du först har pratat med rektor, skickas ärendet tillbaka för behandling.

Senast granskad/publicerad: