search
Sök
menu
Meny

Modersmål i förskola och förskoleklass

I Jönköpings kommun har förskolebarnen möjlighet att få modersmålsstöd i 15 språk. I första hand riktas stödet till 5- och 6-åringar.

I modersmålsstöd får ditt barn möjlighet att tala och utveckla sitt modersmål som stärker barnets självkänsla och identitet.Modersmålet ska vara ett språk som barnet förstår och talar i hemmet dagligen med en eller båda föräldrar.

Modersmålsstöd är inte lagstadgat. I vår kommun erbjuds modersmålsstöd till barn som är 5 och 6 år om det finns tillräckligt många barn i den åldern 60 minuter varje eller varannan vecka när barnet är i förskola/förskoleklass.

Nästan alla modersmålslärare i 15 olika språk i vår kommun arbetar på många olika förskolor/skolor. Barnen vistas i förskolan på olika tider och dagar. Därför önskar modersmålslärarna ibland att ni kan byta barnets lediga dag i förskolan för att kunna erbjuda modersmålsstöd till ert barn.

Modersmålslärarens uppgift är att arbeta med ditt barns språkutveckling på många olika pedagogiska sätt enligt förskolans läroplan (Lpfö98, reviderad2010)och förskoleklassens läroplan(Lgr11).

Leken och de olika aktiviteterna inne och ute på förskola/i förskoleklass är små barns sätt att använda sitt modersmål i olika situationer. Modersmålsläraren skapar lärande situationer så att barn känner sig stolta att kunna och få använda sitt modersmål med modersmålsläraren och andra barn.

Om du/ni vill att ditt barn ska läsa/ fortsätta med sitt modersmål, så måste du/ni vårdnadshavare ansöka på Vklass eller fylla i en ny ansökningsblankett i början av nästkommande läsår som finns på barnets förskola/skola. Sista ansökningsdagen är 28/2-18

Barnets modersmålslärare hälsar dig som förälder välkommen att besöka ditt barn i modersmålsstöd i mars månad.

Modersmål ger starka rötter!