search
Sök
menu
Meny

Fritidshem i grundsärskola

Fritidshem kompletterar utbildningen i grundsärskolan och ska stimulera elevens utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation.

Fritidshem erbjuds till och med vårterminen slut det år eleven fyller 13 år. Fritidsverksamheten för elever i grundsärskolan är förlagd på elevens skola eller till ett fritidshem som finns nära hemmet. Vårdnadshavare ansöker om plats via Barnwebben.

Korttidstillsyn inom grundsärskolan

Kommunen erbjuder korttidstillsyn från och med vårterminens slut det år då ditt barn fyller 13 år. Korttidstillsyn sker i regel under samma tider som för ordinarie fritidsverksamhet. Korttidstillsyn ska ge eleven trygghet, omvårdnad och en meningsfull sysselsättning och är en lagstadgad omsorg enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade § 9:7 (LSS).

Eleven har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet före och efter skoldagens slut, under lovdagar, studiedagar, och vid längre lov såsom sommarlov. Grunden för beslut är den enskildes behov och att detta behov inte tillgodoses på annat sätt.

Korttidstillsynen är förlagd till Junedalsskolan (grundsärskolan) och Sanda (gymnasiesärskolan) samt på FUB-gården vid Västra Torget. Ansökan skickas till särskolesamordnaren, se uppgifter i kontaktrutan.

Kontakt

Mari-Ann Isaksson
särskolesamordnare, utbildningsförvaltningen
Tfn 036-10 26 20