search
Sök
menu
Meny

Kurser på fritiden för barn och ungdomar

För att stimulera och fördjupa barn och elevers lärande erbjuder Jönköpings kommun lärandemiljöer utanför den ordinarie undervisningen.

Idrottsskolan

Idrottsskolan samordnas av Kultur- och fritidsförvaltningen och är ett komplement till traditionellt föreningsliv för barn från 7 år. Idrottsskolan är en fritidsaktivitet för barn i årskurs 1 och 2 (3), en timma i veckan, i samarbete med Sandagymnasiets Barn- & fritidsprogram.

Idrottsskolan

Kulturskolan

Du som är intresserad av musik, dans, drama och bild och är mellan 5-20 år kan delta i Kulturskolans olika verksamheter.

Kulturskolan

Upptech Jönköping Science Center

Upptech är ett science center där du kan göra experiment och på ett lekfullt sätt lära dig mer om teknik och naturvetenskap.

Upptechlänk till annan webbplats

På Upptech finns även KomTek, Ekobussen och Naturskolan.

KomTeklänk till annan webbplats

Ekobussenlänk till annan webbplats

Naturskolanlänk till annan webbplats