search
Sök
menu
Meny

Digital utomhuspedagogik

En kompetensutbildning för att arbeta med digitala hjälpmedel och resurser i den utomhuspedagogiska verksamheten i förskolan eller skolan. Halvdagsutbildningen innehåller teori, praktiska övningar, diskussion, inspiration och kollegialt lärande.

Människa som fotograferar med sin lärplatta utomhus

Pedagoger möter barn och unga som vuxit upp med digitala verktyg och resurser som en naturlig del i uppväxtmiljön. Det påverkar deras sätt att lära, tänka och förhålla sig till sin omgivning. Genom att ha med digitala verktyg i lärmiljön kan vi möta den nyfikenhet som redan finns hos barnen och därigenom ge dem fler olika begrepp och möjligheter. Utbildningen genomförs till största delen utomhus. Lärplattor finns att låna.

För vem?
Pedagoger i förskola, grundskola och fritidshem

Hur lång tid?
3,5 h inklusive tid för fikapaus