search
Sök
menu
Meny

Låna utrustning av Naturskolan i Jönköping

Naturskolan i Jönköping har en del material och utrustning som förskolor och skolor i Jönköpings kommun kan låna kostnadsfritt.

För att låna vår utrustning eller vårt material måste du vara pedagog i Jönköpings kommun. För att boka detta hänvisar vi därför till kommunens intranät, sökord Naturskolans utlåningsmaterial. Lånetiden är max tre veckor.

All hämtning och återlämning av utrustning görs av förskolan eller skolan själv, i receptionen på Upptech, Västra Holmgatan 34 A i Jönköping.

Du hämtar utrustningen den första dagen i din bokningsperiod och återlämnar senast den sista dagen i bokningsperioden.

  • Ryggsäck Skogen i skolan. Vi har i samarbete med Skogsstyrelsen en ryggsäck som innehåller utrustning och lektionsförslag runt temat skogen. Materialet är främst anpassat för åk 4-6, men det finns även förslag på upplägg för lägre och högre åldrar med i ryggsäcken.
  • Matematiklådor. I ett samarbete med Jönköping University finns det en uppsättning matematiklådor. Material och färdiga förslag på aktiviteter ligger nedpackat.
  • Svenskalådor. I ett samarbete med Jönköping University finns det en uppsättning svenskalådor. Material och färdiga förslag på aktiviteter ligger nedpackat.
  • Ryggsäck med webbägg. Ett webbägg är ett digitalt mikroskop, som kopplas ihop med en lärplatta. Det finns 5 webbägg att låna. Observera att lärplatta inte ingår i utlåningsmaterialet. Appen "xploview" måste laddas ner på den egna lärplattan för att kunna använda webbägget.
  • Kikarlådan. Vi har ett 20-tal handkikare och två tubkikare att låna ut. I lådan finns också fågelböcker med.


Kontakt

Upptech
Tfn 036 - 10 60 77