search
Sök
menu
Meny

Fladdermöss, tema för Naturskolan

Fladdermöss är ett spännande djur som fascinerar både stora och små. Lär dig mer om de nattflygande djuren som lyssnar efter sin mat.

Flygande fladdermus.

Foto: Jens Rydell

Temat Fladdermöss erbjuds året om och passar förskoleklass till och med årskurs 6. Aktiviteterna är utomhus. Nedan hittar du information om hur lång tid temat tar, vilka aktiviteter vi gör och vilken koppling temat har till Läroplanen. 

Tidsåtgång

Temat tar totalt 80 min. Efter önskemål kan vi lägga in en kortare paus i programmet.

Maxantal: 25 elever

Aktiviteter i temat Fladdermöss

Hur stor är världens största fladdermus? Hur många fladdermusarter finns det i världen och i Sverige? Hur låter en fladdermus? Vi gör utomhuslekar och aktiviteter där vi lär oss mer om fladdermössens liv.

Temats koppling till Läroplanen

I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3

  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

I centralt innehåll för Biologi årskurs 4-6

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.