search
Sök
menu
Meny

Liv i vatten, tema för Naturskolan

Vi utrustar oss med håvar och tar reda på vad som gömmer sig under vattenytan. 

Grodyngel i en hand

Temat Liv i vatten erbjuder vi från april till mitten av oktober och platsen är oftast Rocksjön i Jönköping. Alternativt något annat vatten som ligger i närheten av er skola. Temat passar förskoleklass till och med årskurs 6. Nedan hittar du information om hur lång tid temat tar, vilka aktiviteter vi gör och vilken koppling temat har till Läroplanen.

Tidsåtgång

Temat tar totalt 80 min. Efter önskemål kan vi lägga in en kortare paus i programmet.

Maxantal: 25 elever

Aktiviteter i temat Liv i vatten

Vi tittar närmare på det myllrande djurlivet i Rocksjön. Eleverna får håva smådjur och vi sorterar ut några djur som vi lär oss namnen på. Vi undersöker vattendjuren i digitalt mikroskop kopplat till en lärplatta.


Temats koppling till Läroplanen

I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

I centralt innehåll för Biologi årskurs 4-6

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.