search
Sök
menu
Meny

Rovdjur, tema för Naturskolan

Lär känna våra stora rovdjur. Känn på en lodjurspäls och jämför björnens tänder med vargens. Går det att säga något om vad de äter om man tittar på tänderna? 

Låda med rovdjursmaterial.

Temat Rovdjur erbjuds året om och passar förskoleklass till och med årskurs 6. Aktiviteterna är både utomhus och inomhus. Nedan hittar du information om hur lång tid temat tar, vilka aktiviteter vi gör och vilken koppling temat har till Läroplanen. 

Tidsåtgång

Temat tar totalt 80 min. Efter önskemål kan vi lägga in en kortare paus i programmet.

Maxantal: 25 elever

Aktiviteter i temat Rovdjur

Vi lär känna rovdjuren och tittar på materialet med djurskinn, skallar, bajs och spårstämplar.
Vi gör också utomhusaktiviteter som handlar om rovdjuren.

Temats koppling till Läroplanen

I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3

  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

I centralt innehåll för Biologi årskurs 4-6

  • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.