search
Sök
menu
Meny

Allemansråttan, tema för Naturskolan

Vi ger oss ut på ett äventyr tillsammans med Allemansråttan. Vi lär oss om vad du får göra och vad du inte får göra i naturen. 

Vitsippor

Temat Allemansråttan erbjuds året om och passar förskoleklass till och med årskurs 3. Nedan hittar du information om hur lång tid temat tar, vilka aktiviteter vi gör och vilken koppling temat har till Läroplanen. 

Tidsåtgång

Totalt tar temat 80 min. Efter önskemål kan vi lägga in en kortare paus i programmet.

Maxantal: 25 elever

Aktiviteter i temat Allemansråttan

Vi följer med Allemansråttan på en promenad där vi stöter på olika situationer som handlar om allemansrätten. Vi gör utomhuslekar och aktiviteter.


Temats koppling till Läroplanen  

Förutom allemansrätten, som ingår i ämnet idrott och hälsa, berör vi under äventyret även delar i andra skolämnen t.ex. svenska, matematik och de naturorienterande ämnena.