search
Sök
menu
Meny

Allemansråttan, tema för Naturskolan

Vår svenska allemansrätt är fantastisk! Vi ger oss ut på ett äventyr tillsammans med Allemansråttan. Vi lär oss om vad du får göra och vad du inte får göra i naturen. 

Temat Allemansråttan erbjuds året om och passar förskoleklass till och med årskurs 3. Nedan hittar du information om hur lång tid temat tar, vilka aktiviteter vi gör och vilken koppling temat gör till Läroplanen. 

Tidsåtgång

Temat har två lektioner à 40 min. Totalt tar alltså temat 80 min. Efter önskemål kan vi lägga in en paus/frukt/fika mellan de båda lektionerna.

Maxantal: 25 elever

Aktiviteter i temat Allemansråttan

Lektion 1
Vi följer med Allemansråttan på en promenad där vi stöter på olika situationer som handlar om allemansrätten. 

Lektion 2
Vi gör utomhuslekar och aktiviteter där vi lär oss mer om allemansrätten.

Temats koppling till Läroplanen  

Förutom allemansrätten, som ingår i ämnet idrott och hälsa, berör vi under äventyret även delar i andra skolämnen t.ex. svenska, matematik och de naturorienterande ämnena.