search
Sök
menu
Meny

Sagor och sägner, tema för Naturskolan

I temat Sagor och sägner lär vi känna några figurer som har koppling till Jönköpingsbygden. Med god fantasi blir det här spännande!

En sagoport med tygremsor i solsken

Detta tema erbjuds året om och passar Förskoleklass till och med årskurs 3. Nedan hittar du information om hur lång tid temat tar, vilka aktiviteter vi gör och vilken koppling temat har till Läroplanen.

Jag gillar verkligen såna här fantasigrejer!

Elev i årskurs 3

Tidsåtgång

Temat tar totalt 80 min. Efter önskemål kan vi lägga in en kortare paus i programmet.

Maxantal: 25 elever

Aktiviteter i temat Sagor och sägner

Vi lär känna sagofigurer som har koppling till Jönköping. Eleverna får också lyssna på en saga om "Felix och gammelgäddan" där de med hjälp av lärplattor och QR-koder får bilder till sagan. 

Temats koppling till Läroplanen

 I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3

  • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

I centralt innehåll för Svenska årskurs 1-3

  • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

I centralt innehåll för Svenska årskurs 4-6

  • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.