search
Sök
menu
Meny

Vinter, tema för Naturskolan

Vi lär oss om djur och växter under vintern. Det finns inte så mycket mat och det är kallt, hur klarar sig djuren då? Vi tittar också på olika spår av djur och lär oss känna igen dem.

Händer som gör fågelmat i muffinsformar

Detta tema erbjuds från november till mitten av mars. Temat passar förskoleklass till och med årskurs 6. Nedan hittar du information om hur lång tid temat tar, vilka aktiviteter vi gör och vilken koppling temat har till Läroplanen.

Tidsåtgång

Temat tar totalt 80 min. Efter önskemål kan vi lägga in en kortare paus i programmet.

Maxantal: 25 elever

Aktiviteter i temat Vinter

Hur klarar djuren vintern? Under vintern kan det vara svårt att hitta mat och hålla värmen. Vi lär oss känna igen några olika djurs spår. Vi lär oss om fåglar och gör egna ”fågelmatskakor” för att hjälpa dem med mat. Aktivitet och pedagogiska lekar ingår.

Hålla värmen

Vi tänder en eld för de skolor som önskar, antingen för matlagning eller för att värma kalla händer. Nedan finns ett dokument med tips om hur man klär sig och håller värmen när det är kallt. Att hålla värmen en kall vinterdag kan vara avgörande för elevernas upplevelse på Naturskolan!

Temats koppling till Läroplanen

I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3

  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

I centralt innehåll för Biologi årskurs 4-6

  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.