search
Sök
menu
Meny

KomTek och fritidskurser

Glädje

KomTek erbjuder kurser för barn och ungdomar på fritiden. KomTek vill väcka intresse för teknik genom att skapa, designa och experimentera på ett kreativ och lekfullt sätt.

Det här är KomTek i Jönköping

KomTek står för Kommunal Entreprenörs- och Teknikskola och är teknikvärldens motsvarighet till Kulturskolan. Vi vill väcka teknikintresse hos unga och då särskilt tjejer. KomTek i Jönköping startade 2003 och är en del av Upptechs verksamhet. Komtek i Jönköping är även en del av ett rikstäckande nätverk som verkar i 20 kommuner runt om i Sverige.

Kursverksamhet

KomTeks kurser handlar om teknik och entreprenörskap, om att få vara kreativ, lösa problem och att ha roligt med både kompisar och kursledare. Vi erbjuder kurser efter skoltid för barn och ungdomar. Vi väcker intresset för teknik på ett lekfullt sätt. Vi skapar, experimenterar och löser tekniska problem. Till oss kommer du för att ha kul! Här får du möjlighet, att efter din egen förmåga, bygga och konstruera, designa och dekorera, prova dig fram i ditt tekniska skapande, hitta lösningar och uppleva glädjen av att förstå teknikens grunder.

Varför KomTek?

Behovet av teknisk allmänbildning i samhället ökar men få väljer att studera teknik och naturvetenskap, särskilt bland flickor. Teknik är ett verktyg för skapande och utveckling som många fler bör ges möjligheten att behärska. KomTek är ett komplement till skolans teknikundervisning och ger en allsidig teknisk kunskap – med tonvikt på mekanik, elektronik och IT. KomTek syftar till att bidra till en ny rekryteringsbas för utbildning av duktiga tekniker och naturvetare. På lång sikt kommer detta att gagna hela samhället, lokalt, regionalt och nationellt.

Hälften av deltagarna i KomTek ska vara flickor/kvinnor. Med nytänkande och ett öppet förhållningssätt kan vi finna former som stödjer flickors och kvinnors teknikutveckling.

 

Kontakt

Linda Samuelsson
Tfn 036-10 23 35