search
Sök
menu
Meny

Ekobussen – för åk 7-9 och gymnasiet

Ekobussen, med en illustrerad mus på sidan.

Ekobussen vill väcka nyfikenhet och intresse för naturen och sprida kunskap om ekologiska samband och miljövårdsfrågor. En exkursion med Ekobussen ger värdefulla upplevelser och minnen.

Anmälan till exkursion med Ekobussen

Ekobussens schema läggs för ett nästkommande läsår i början av juni. Grundplaneringen skickas ut till skolorna innan sommarledigheten. Har du en tilldelad exkursionsdag skickar du in en exkursionsanmälan senast två veckor innan exkursionen ska äga rum. Det gör du genom att fylla i ett digitalt formulär som finns som Självservice. Anmälan sker via det digitala formuläret, inga anmälningar via papper eller e-post.

Inför exkursionen

Den lärare som följer med klassen är ansvarig och för- och efterarbete. Läraren ska även se tilll att eleverna är rätt klädda, har med sig matsäck och ved till eventuell korvgrillning. För att få största utbyte av en sådan här dag skall den både för- och efterarbetas i den ordinarie undervisningen. I fält ligger tyngden på ett aktivt undersökande arbetssätt. Bussens förare är utbildad lärare som har stor erfarenhet av fältundervisning. Ekobussen tar 33 passagerare.

Problematik med getingar

Inför kommande exkursioner vill vi påminna om problematiken med getingar. Ett fåtal elever är överkänsliga och det är skolans ansvar att tillsammans med föräldrarna besluta om dessa elevers deltagande i exkursionen.

Det är särskilt viktigt att kolla detta i början av hösten (efter första nattfrosten), då getingsamhällena upplöses och många djur är aktiva och stundtals ganska påträngande.