search
Sök
menu
Meny

Digital utomhuspedagogik

En kompetensutbildning i att arbeta med digitala hjälpmedel och resurser i den utomhuspedagogiska verksamheten i förskolan eller skolan. Halvdagsutbildningen rymmer teori, praktiska övningar, diskussion, inspiration och kollegialt lärande.

Som pedagog möter du barn och unga som vuxit upp med digitala verktyg och resurser som en naturlig del i uppväxtmiljön. Det påverkar deras sätt att lära, tänka och förhålla sig till sin omgivning. Genom att inkludera digitala verktyg i lärmiljön kan vi möta den nyfikenhet som redan finns hos barnen och därigenom ge dem fler olika begrepp och möjligheter.                                 Utbildningen genomförs till största delen utomhus. Lärplattor finns att låna.

Halvdag för pedagoger i förskola - åk 9

Person med lärplatta utomhus

Kontakt

Lovisa Bjelkvik
Tfn 036-10 60 16