search
Sök
menu
Meny

NTA – Naturvetenskap och teknik för alla

NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla. Det är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare.

NTA ger pedagoger möjlighet att arbeta laborativt med naturvetenskap och teknik från förskola upp till år 9. Det finns 21 olika teman indelade efter ålder och ämnesinnehåll. För att få jobba med ett tema genomgår pedagogen ett utbildningskoncept. Till temat hör en handledning för pedagoger och en låda med allt det material barngruppen/klassen kommer att behöva.  Man behöver inte vara utbildad NO/Teknik-lärare för att gå utbildningar och få tillgång till vårt material. Själva tanken är att göra NO och teknik tillgängligt för alla barn/elever.

NTA drivs på nationell nivå på uppdrag av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och är stöd till Sveriges skolor och förskolor när det gäller naturvetenskap och teknik. Den centrala organisationen, NTA Skolutveckling ekon. förening, ansvarar för att utveckla, sprida och utvärdera hela NTA-programmet. Föreningens medlemmar utgörs av skolhuvudmän, både kommuner och fristående huvudmän. Varje medlem skapar sin egen NTA-organisation. NTA Skolutveckling ekon. förening ger stöd till den lokala organisationen i kontakter med respektive samordnare, genom en regional organisationen och med utbildningar för samordnare, utbildare och utvecklingsgrupper.

Kontakt

Maria Vilsek
Tfn 036-10 23 32