search
Sök
menu
Meny

Broar (åk 4-6)

Valvbro av sten.

Vi på Upptech erbjuder en temalektion där ni får titta på hur olika broar ser ut och är konstruerade. Ni får också pröva att konstruera olika sorters broar.

För årskurs 4-6

Vi börjar med att tillsammans titta på hur olika broar ser ut och hur de är konstruerade. Vi tittar på hållfasthet och stabilitet samt jämför olika material, till exempel trä, papper och pasta. I temat arbetar man också praktiskt i ett stationssystem där ni i mindre grupper får konstruera olika sorters broar.


Max 25 elever

Tid: 90 minuter

 

Temats koppling till Lgr 11

I centralt innehåll för Teknik årskurs 4-6:

  • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel broar.
  • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i
    hållfasta och stabila konstruktioner.
  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer.
  • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Kontakt

Upptech
Tfn 036-10 60 77