search
Sök
menu
Meny

Elektriskt (åk 4-6)

Elektriskt är ett skoltema på Upptech som handlar om elektrisk energi. Vi har först ett pedagogiskt drama och därefter arbetar eleverna praktiskt med elektricitet.

För årskurs 4-6

I dramat möter vi några historiska personer som gjort viktiga iakttagelser för vår förståelse av elektrisk ström. Vi delar upp oss i två grupper och barnen tillverkar en egen ficklampa. Vi kopplar även med batterier, glödlampor och några andra komponenter.


Max 25 elever

Tid: 75 minuter

 

Temats koppling till Lgr 11

I centralt innehåll för Fysik årskurs 4-6:

 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig
  elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans
  levnadsvillkor och syn på världen.

I centralt innehåll för Teknik årskurs 4-6:

 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljus.
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta elektriska kopplingar.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Kontakt

Upptech
Tfn 036-10 60 77