search
Sök
menu
Meny

Energijakten (åk 5)

Energijakten är ett skoltema på Upptech som handlar om energi och energikällor. Temat sponsras av Jönköping Energi.

Logga för temat Energijakten

För årskurs 5

Vi behöver energi till massor av saker, men varifrån kommer egentligen energin som vi använder och hur använder du den i din vardag?

Vår målsättning är att alla elever i årskurs 5 i Jönköpings kommun ska få möjlighet att delta i Energijakten! 

Information om Energijakten på Upptech.

Temabesöket på Upptech inleds med kort information och sedan delar vi in oss i två grupper och arbetar vid olika stationer med energiomvandlingar. Stanna gärna kvar efter temat och leta energiomvandlingar vid olika stationer i vår experimenthall. 

För skolor inom Jönköpings kommun bekostas temat av Jönköping Energi. För privata skolor tillkommer avgift för entré till Upptech. 

Energijakten ingår i Klimatsmart.


Max 25 elever

Tid: 1h 30 minuter

 

Temats koppling till Lgr 11

I centralt innehåll för Biologi årskurs 4-6:

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

I centralt innehåll för Fysik årskurs 4-6:

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön
  samt energianvändningen i samhället.
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till
  exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid
  cykling.

I centralt innehåll för Kemi årskurs 4-6:

 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

I centralt innehåll för Teknik årskurs 4-6:

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till
  lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Kontakt

Upptech
Tfn 036-10 60 77