search
Sök
menu
Meny

I skafferi och städskåp (åk 4-6)

Provrör med vätskor.

I Upptechs kemitema för åk 4-6 "I skafferi och städskåp" guidas ni i vardagskemins värld. Genom olika uppdrag gör vi spännande och roliga experiment.

För årskurs 4-6

Vi pratar om socker i mat och om vad olika livsmedel och rengöringsmedel kan innehålla.  Eleverna får genomföra Trommers prov som visar på socker i livsmedel. De får även mäta pH-värdet i olika produkter.

Tips! Passar bra att ha som en avslutning på arbetet med NTA-temat Matens kemi.


Max 25 elever 

Tid:1 h 30 minuter


Temats koppling till Lgr 11

I centralt innehåll för kemi årskurs 4-6:

  • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  • Enkla systematiska undersöklningar. Planering, utförande och utvärdering.
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl som med digitala verktyg.


Kontakt

Upptech
Tfn 036-10 60 77