search
Sök
menu
Meny

Vatten (åk 4-6)

Vi erbjuder två olika vattenteman för åk 4-6, ett vattenreningstema som genomförs inne på Upptech och ett tema där ni får lära er mer om vattnets kretslopp samt håva efter smådjur.

Vattenrening

För årskurs 4-6

Vi visar vår vattenavdelning och olika vattenreningsmodeller. Därefter får ni göra en vattenreningslaboration.

Max 25 elever

Tid: 75 minuter

 

Liv i vatten

För årskurs 4-6

Vi lär oss om vattnets kretslopp i naturen och samhället. Vi håvar efter smådjur, undersöker och artbestämmer det vi hittar. Vi använder även vattenkikare. Temat genomförs utomhus. Mer information om temat under fliken Naturskolan.

Max 25 elever

Tid: 80 minuter

Använd gärna vår lärarhandledning "Tema Vatten åk 4-6" som finns att ladda ner, se nedan.

 

Temats koppling till Lgr 11

I centralt innehåll för biologi årskurs 4-6:

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Kontakt

Upptech
Tfn 036-10 60 77