search
Sök
menu
Meny

Håva i Rocksjön - Vatten (åk 7-9 och nyanlända)

Håva tillsammans med Upptech i Rocksjön! Vi undersöker och artbestämmer det vi hittar. Vi använder även vattenkikare.

För årskurs 7-9 och nyanlända

Denna lektion är utarbetad efter våra lärarhandledningar som finns att ladda ner. Kläder efter väder, chansen är stor att man blir blöt.

 

Tid: 90 minuter

 

Temats koppling till Lgr 11

I centralt innehåll för biologi årskurs 7-9:

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Kontakt

Upptech
Tfn 036-10 60 77