search
Sök
menu
Meny

Bang & Lufsen - Ljudtema (åk F-2)

Bang och Lufsen

Upptech erbjuder ett ljudtema där vi får träffa Bang & Lufsen som visar några experiment inom ljud, barnen får även själva testa några experiment.

För årskurs F-2

Träffa figurerna Bang & Lufsen som visar experiment och förklarar vad ljud är, hur det uppstår och hur vi uppfattar ljud. Temat innehåller teater och experimenterande i Upptechs experimenthall samt i grupprum. 

Max 16 barn

Tid: 60 min.

 

Temats koppling till Lgr 11

 I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3:

  • Människans upplevelser av ljud med hjälp av olika sinnen.
  • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Kontakt

Upptech
Tfn 036-10 60 77