search
Sök
menu
Meny

Lekplatsfysik (åk F-3)

Lekplatsen i John Bauerparken.

Lekplatsfysik är ett utlåningsmaterial som handlar om kraft och rörelse. Kan med fördel användas på lekplatsen i Upptechs närområde.

För årskurs F-3

Lekplatsen erbjuder många möjligheter att studera fysik med hela kroppen och själv undersöka några av fysikens grundläggande principer. Lådan Lekplatsfysik är tänkt att vara ett stöd för dig som lärare om du vill testa att utgå från en lekplats i din undervisning.

Boka lådan under en dag. Om ni bokat ett annat tema samma dag så är lådan gratis, annars tar vi ut en avgift på 200 kr.

I lådan finns praktiskt material samt lektionsupplägg kring lekplatsfysik utifrån kraft och rörelse. Använd lådan på lekplatsen som ligger i anslutning till Upptech (Kålgårdens lekplats).

Handledning till lekplatsfysiken skickas ut med mejl tillsammans med bokningsbekräftelsen.

Lådan bokas genom att ringa Upptech.


Temats koppling till Lgr 11

I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3:

  • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.


I centralt innehåll för Teknik årskurs 1-3:

  • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser. 

Kontakt

Upptech
Tfn 036-10 60 77