search
Sök
menu
Meny

Liv i vatten (åk F-3)

Platsen för detta tema är Rocksjön nära Upptech i Jönköping. Vi tar reda på vad som gömmer sig under vattenytan. 

Pojke på bryggan vid Rocksjön med håv i handen.

För årskurs F-3

Temat Liv i vatten erbjuder vi under perioden 1 april till mitten av oktober och platsen är Rocksjön i Jönköping.  Vi tittar närmare på det myllrande djurlivet i Rocksjön. Eleverna får håva smådjur och vi sorterar ut några djur som vi lär oss namnen på.

Max 25 elever

Tid: 80 min. Temat har två lektioner à 40 min. Efter önskemål kan vi lägga in en paus/frukt/fika mellan lektionerna.

Temats koppling till Lgr 11

I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3:

  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Kontakt

Upptech
Tfn 036-10 60 77