search
Sök
menu
Meny

Polhem (åk 1-3)

Modell av stånggång på Upptech.

Upptech erbjuder ett konstruktionstema med teknikhistorisk anknytning. Eleverna får möta Christopher Polhem, svenska mekanikens fader, och göra en egen konstruktion.

För årskurs 1-3

Polhem

Christopher Polhem var en svensk uppfinnare som blev känd för många av sina uppfinningar, bl.a. sitt mekaniska alfabet.

Träffa Christopher Polhem som på ett enkelt sätt berättar vad mekanik är för något. Eleverna får själva tillverka något mekaniskt som de får ta med sig hem.


Max: 25 elever

Tid: 75 minuter

 

Temats koppling till Lgr 11

I centralt innehåll för Teknik årskurs 1-3:

  • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag. 
  • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
  • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  • Hur föremål i elevens vardag har förändrats över tid.
  • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  • Egen konstruktion där man tillämpar enkel mekanism.
  • Dokumentation i form av fysisk modell.

 

I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3:

  • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel på gungbrädor.
  • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap.

Kontakt

Upptech
Tfn 036-10 60 77