search
Sök
menu
Meny

Robinson möter H2O (åk 1-3)

Robinson möter H2O.

Ett vattentema som startar med ett pedagogiskt drama. Därefter experimenterar vi kring vattnets egenskaper och vattnets kretslopp.

För årskurs 1-3

Vi börjar i teatern där vi hittar en törstig Robinson på en öde ö. När H2O kommer tror Robinson att han drömmer och H2O får berätta om sig själv. Vi delar upp oss i två grupper där vi experimenterar och pratar om vattnets kemi, egenskaper och kretslopp.

Låt gärna eleverna stanna kvar i vattendelen i vår experimenthall efter temat. Vi har många experiment som handlar om vatten t.ex. vattenrening. I lärarhandledningen hittar du praktiska tips på efterarbete som klassen kan fortsätta med på skolan.

Tips! Detta tema passar bra tillsammans med NTA lådan Förändringar.

Max: 25 elever

Tid: 90 minuter


Temats koppling till Lgr 11

I centralt innehåll för Naturorienterande ämnen årskurs 1-3:

  • Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter om de flyter eller sjunker i vatten.
  • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Kontakt

Upptech
Tfn 036-10 60 77